ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ຕ້ອງການເປັນສະມາຊິກ ກະລຸນາພົວພັນທີ່

ໄຊລາພອນ ຄູນປະເສີດ ( Xaylaphone KHOUNPASEUTH )

0ໜ້າທີ່-ຕຳແໜ່ງ: ສະຖາປະນິກປະຈຳສະໜາມ
ຊີ່: ໄຊລາພອນ ຄູນປະເສີດ
ວັນ-ເດືອນ-ປີ ເກີດ: 05, ພຶດສະພາ, 1979
ລະດັບການສຶກສາ: ປະລິນຍາຕີຈາກຄະນະສະຖາປັດະຍະກຳສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ
ບ່ອນປະຈຳການ: STS Consultants and Construction Co., Ltd.
ປະສົບການເຮັດວຽກ: 8 ປີ
ໂທລະສັບ: +85620 55474886

Read more

ກໍ່ຢາງ ຫວາມັນ ( Koryang WAMAN )

0


ອາຍຸ: 28 ປີ
ການສຶກສາ: ຮຽນຈົບຈາກຄະນະສະຖາປັດະຍະກຳສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ
ອາຊີບ: ນັກອອກແບບສະຖາປັດ, 2D, 3D, Animation
e-mail: koryangarchitect@yahoo.com
Blogger: kor3darchitect.blogspot.com

Read more

ວົງພະພອນ ໄຊຍະວົງ ( Vongphaphone XAIYAVONG )

1


PERSONAL INFORMATION
PRESENT POSITION
Junior Architect,
NAME
Vongphaphone XAIYAVONG
DATE OF BIRTH
3st October 1986
CITIZENSHIP
Lao
EDUCATION
Faculty of Architecture, National University of Lao, Vientiane, LAO PDR, 2004-2009 ( Bachelor in Architecture )

COMPUTER SKILLS
 CAD: AutoCAD v. 2000 - 2009
 3D Design: Google Sketch UP, Adobe Photoshop
 Office: Microsoft office Word, Excel

COUNTRIES OF WORK
LAO PDR

LANGUAGES
Lao
English

TEAMWORK AND MANAGEMENT SKILLS
Some subjects in my course were based on project work in teams. I prepared well and worked systematically in a team, as well as motivating other members to contribute their ideas to the project. I also involved in researches, surveys, and presentation. From this group project work, I have gained a lot of experience both in technical contents and management skills

COMUNICATION SKILLS
As a member of a group project, I involved in discussion, presentation both in well structured report form and oral presentation. These experiences have built up my confidence in presenting my ideas in the team work environments.

EMPLOYMENT EXPERIENCE
Employer : STS Consultants and Construction Co.,Ltd
Position Held : Junior Architect
Description of Duties• Design and preparing for architecture work for New International Air Cargo Terminal Building project at Wattay International Airport (Jun/2010)
• Design and preparing for tender of The Humanitarian Assistance Project in Laos PDR by US Army Corps of Engineers Far East District (during Jan-Jul/ 2010)
• Design and preparing for tender of The projects for Improvements of School Environments in the Three Southern Provinces in Laos PDR by: JISC (Japan International Cooperation System
• Design and preparing architecture work of Lao-Mongolian Friendship Hospital and Sibounheuang Secondary School Construction Project (Xiengkouang Province)

SAMPLE PROJECTS


Read more

ຈັນສະຫວັນ ລັດສະຫມີສີສຸພັນ ( Chansavane LATSAMISISOUPHAN )

0


ອາຍຸ 24ປີ, ເກີດເມື່ອ ວັນທີ: 04-08-1986
ຈົບການສືກສາຢູ່ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສົກສຶກສາ 2007-2008
ຫົວບົດຈົບບຊັ້ນ: ອອກແບບພິພິດທະພັນ ວິທະຍາສາດ
Read more

ລໍຊົວລິນ ລໍເຢຍ ( Lorsualin LORYEAR )

0


ອາຍຸ 28ປີ, ເກີດເມື່ອ ວັນທີ: 03-06-1983
ຈົບການສືກສາຢູ່ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສົກສຶກສາ 2007-2008
ຫົວບົດຈົບຊັ້ນ: ສຶກສາສະຖາປັດຕະຍະກຳ ຊົນເຜົ່າມົ້ງ


Read more